Franchise Hakkında Merak Ettikleriniz

Franchise Hakkında
Merak Ettikleriniz - 1

Franchise Hakkında
Merak Ettikleriniz - 1

Franchising Hakkında Merak Ettikleriniz - 1

Türkiye’de Franchise’ı destekleyen kurum Ulusal Franchise derneğidir (UFRAD).

Franchising Derneği – UFRAD tüm dünyadaki benzerleri gibi franchise-veren (franchisor) firmaları bünyesinde toplayan bir kuruluş. Franchise Derneği’nin ana amacı, franchising’in Türkiye’de doğru bir biçimde öğrenilmesini, sağlıklı bir biçimde gelişmesini sağlayabilmek, temel kuralları belirlemek ve uygulamasını sağlamak, franchising’in Türk hukuk sistemi içinde ki yerini bulması için gerekli çalışmaları yapmak ve sistemin geliştirilmesi için bilgi kaynakları oluşturmaktadır.

Dünyanın en köklü franchising derneklerinden biri olan UFRAD, bugün sayıları 130’u aşan uluslararası statüye sahip güçlü firmayı çatısı altında toplamış bulunmaktadır. Yıllık 35 milyar $’lık ticari işlem hacmine sahip Türkiye’deki Franchising Sisteminin tek temsilcisi olan UFRAD, Franchise sisteminin ülkemizde doğru bir biçimde öğrenilmesini, temel kuralların belirlenmesini ve uygulanmasını sağlama, Türk hukuk sistemi içinde yerini bulması ve sisteme güven duyulması için gerekli çalışmaları yapmak ve sistemin gelişmesi için bilgi kaynakları oluşturmaktadır. Bu firmaların gerek Türkiye içinde gerekse uluslararası platformlarda işbirlikleri oluşturmasına destek olan derneğimiz, Türk firmalarının dünya pazarında ihtiyaç duydukları hukuki, kültürel ve mali konularda en önemli paylaşım merkezi haline gelmiştir.

 

Franchise sistemleri herkes için en geniş muhtemel girişimcilik fırsatlarını sağlamaya devam ediyor. Franchise işletmeleri çok çeşitli endüstri alanlarına hızla yeni işler ekliyor. Ek olarak, franchise şirketleri hem Türkiye içerisinde ekonomimizi, hem de yurtdışına açılan markalarla yabancı ekonomileri yapılandırma ve güçlendirme için çok önemli olan, tecrübeli bir iş gücü yaratmak adına hayati niteliğe sahiptir.

Türkiye’de UFRAD Avrupa Franchise Federasyonunun (EFF – European Franchise Federation) İlkelerini aynen kabul etmiştir.

Franchising nedir:

Franchise (franchising) kelime anlamı olarak bayilik, acentelik anlamına gelse de, aslında kullanım şekli ve içeriği farklıdır.

Franchise (veya franchising), bir markanın imtiyaz sahibinin belirli süre, koşul ve sınırlar içinde, işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin sürekli disiplin ve destekle, belirli bir bedel karşılığında, bağımsız yatırımcılara sistem ve markasını kullandırmasına dayanan, uzun vadeli ve sürekli bir iş ilişkisidir. 

Franchise, başarılı bir iş fikri etrafında toplanan küçük girişimcilerin, büyük firmaya dönüşmesini sağlar.

 

Franchising aslında bir pazarlama yöntemidir. Franchisor ve Franchisee’nin aralarındaki işbirliğine dayanır. Bu iş birliğinde Franchisor, Franchisee’lerine, işlerini Franchisor’un sistemine uygun olacak şekilde yürütme hakkı verir.


“Franchisee, doğrudan veya dolaylı bir mali bedel karşılığında Franchisor’un ticari adını ve /veya ticari markasını, know-how’ını, iş görme ve teknik yöntemlerini, iş görme sistemini ve diğer sınai ve/veya fikri mülkiyet haklarını kullanma hak ve zorunluluğunu, taraflar arasında bu amaçla yapılan yazılı bir franchise anlaşmasının süresi ve kapsamı içinde devamlı olarak alacağı ticari ve teknik destek ile üstlenir.”

Franchising İlkeleri


1. Franchisor, franchise sisteminin kurucusu ve uzun vadeli koruyucusu konumundadır. Franchise sistemi kendisi ve bireysel franchisee’lerinden oluşan sistemdir.


2. Franchisor’ un Yükümlülükleri;
Franchisor aşağıdaki şartları yerine getirmekle yükümlüdür:


(a) Kurulan iş sistemi franchise zinciri haline getirilmeden önce başarıya ulaşmış bir iş sistemi olmalıdır. Denenmemiş ve riski yüksek bir sistemi zincirleştirmek risk oranını arttıracağı gibi franchisee için başarısızlığa yol açacaktır. Dolayısıyla sistem franchisor tarafından yeterli bir süre denenmiş ve başarılı bir şekilde yürütülmüş olmalıdır.


(b) Franchisor isim, marka ve diğer ayırt edici özelliklerinin sahibi olmalı veya en azından ‘yasal olarak’ kullanım haklarına sahip olmalıdır.


(c) Anlaşma süresi boyunca Franchisor tarafından başlangıçtaki eğitim verilmeli ve sürekli ticari veya teknik destek sağlanmalıdır.


3. Bireysel Franchisee’nin Yükümlülükleri;


Bireysel Franchisee aşağıdaki şartları yerine getirmekle yükümlüdür;


(a) Franchisee işletmenin gelişmesi için azami gayreti göstermelidir. Yani işi sahiplenmeli ama aynı zamanda Franchisor tarafından belirlenen kurallara uymalıdır.


(b) Performansının ve mali durumunun belirlenmesini kolaylaştıracakişletme bilgilerini Franchisor ile paylaşmalıdır. Franchisor’un talebi üzerine işletme kayıtlarında makul zamanlarda araştırma ve çalışmasına izin vermelidir.


(c) Anlaşma süresince ve bitiminden sonra Franchisor’un verdiği know-how’ı üçüncü şahıslara açmamalıdır.


4. Her İki Tarafın Sürekli Yükümlülükleri;


Franchisor ve Franchisee ilişkilerinde dürüst olmalı ve şeffaf ilerlemelidir.

 

Franchisor anlaşması tarafından belirlenen kuralların her ihlalinde Franchisee’sini yazılı olarak uyarmalı ve kusurun giderilmesi için yeterli süre tanımalıdır.

 

Franchise Bulma, Reklam ve Bilgilendirme 


1. Franchise bulmak için yapılan reklamlar belirsiz ve yanıltıcı olmamalıdır.


2. Reklamlar Franchisee’nin rakamlar ve kazançlarına ilişkin doğrudan veya dolaylı bilgi içermeli, tarafsız olmalı, yanlış ve yönlendirici olmamalıdır.


3. Franchisee adaylarının her tür bağlayıcı belgeye tam bilgilendirilmiş olarak katılabilmeleri için onlara Dürüst Franchise İlkeleri’nin güncel bir kopyası ve franchise ilişkisi hakkındaki tüm bilgiler, tam ve doğru olarak, yazılı halde, bağlayıcı belgelerin yürürlüğe girmesinden makul bir süre önce verilmelidir.


4. Bir Franchisor, Franchise adayının bir ön anlaşma imzalamasını şart koşarsa, aşağıdaki ilkeler kabul edilmelidir.


– Herhangi bir ön anlaşma imzalanmadan önce, ön anlaşmanın amacı, ön anlaşma süresince ve ön anlaşma nedeni ile doğacak masraflar için Franchisor’dan ödemesi istenebilecek karşılıklar Bireysel Franchise adayına yazılı olarak verilmelidir. Franchise anlaşması yürürlüğe girdiğinde söz konusu ödemeler geri verilmeli veya Bireysel Franchisee’nin ödeyeceği olası başlangıç bedeline sayılmalıdır.


– Ön anlaşmanın geçerli olacağı süre ve bitiş şekli belirtilmelidir.
Franchisor kimliğini ve know-how’ını korumak amacı ile gizlilik ve rekabeti önleyici maddeler ekleyebilir;
(a) Herhangi bir ön anlaşma imzalanmadan önce, ön anlaşmanın amacı, ön anlaşma süresince ve ön anlaşma nedeniyle doğacak masraflar için Franchisor’dan ödemesi istenebilecek karşılıklar Bireysel Franchisee adayına yazılı olarak verilmelidir. Franchise anlaşması yürürlüğe girdiğinde söz konusu ödemeler geri verilmeli veya Bireysel Franchisee’nin ödeyeceği olası başlangıç bedeline sayılmalıdır.

Franchising Hakkında Merak Ettikleriniz – 2 için buraya tıklayın.

Bayilik veren firmaların ilanları ve franchise şartlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

 

Etiketler:

  • franchise
  • franchising

E-mail listesine kayıt olun
özgeçmişinize uygun
kariyer fırsatlarından ilk sizin haberiniz olsun!