Girişimcilik Tavsiyeleri

Gerilla Pazarlama Nedir?
Nasıl Yapılır?

Gerilla Pazarlama Nedir?
Nasıl Yapılır?

Gerilla Pazarlama kavramı 1984 yılında Levinson tarafından, pazarlama faaliyetlerinin geleneksel olmayan yöntemlerle çok düşük bütçe ile yerine getirilmesi şeklinde tanımlanmıştır. Bir başka tanımda ise gerilla pazarlama işletmelerin küçük, periyodik ve şaşırtıcı hamlelerle, rakiplerini demoralize etmesine dayanan, hızlı hareket kabiliyeti gerektiren ve yaratıcılık ile hayal gücünden geniş ölçüde yararlanan bir pazarlama tekniğidir.

Gerilla küçük bir pazara sahip olan veya küçük bir pazarda büyük bir paya sahip bulunan işletmeler için kullanılan bir tanımdır. Genel gerilla stratejisinin en önemli ilkesi ise pazarda savunabileceğin ve lider olabileceğin kadar küçük bir dilim bulup, o dilime sonuna kadar sahip çıkmaktır. Önemli konulardan biri de neden gerilla pazarlamaya ihtiyaç duyulduğudur. Gerilla pazarlamasının kullanılmasına sebep olan gelişmeler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

♦ İletişim kirliliği ve buna bağlı olarak gerçekleşen reklam bombardımanı,
♦ Medyanın çeşitlenmesi,
♦ Medyada boy gösterme maliyetlerinin artması
♦ Azalan yaratıcılık,
♦ Reklamın inandırıcılığını yitirmesi,
♦ Niş pazarların önem kazanması…

Gerilla Pazarlama Neden Önemlidir?

Küreselleşmeyle birlikte hızlı ve sürekli değişimin yarattığı belirsizlik, işletmelerin daha çok değer üretmesini ve olaylara hızlı tepkiler vermesini zorunlu hale getirmiştir. Ancak günümüzde çok sayıda büyük işletme faaliyetlerini kalıplaşmış pazarlama anlayışı çerçevesinde sürdürmeye çalışmaktadır. Pazarlama iletişimi açısından bakıldığında bu geleneksel pazarlama anlayışının, gerilla pazarlamanın yaratıcılık ve tutkusundan yoksun oluğunu söyleyebiliriz.

İşletmelerin rahatlıkla ve çok az maliyetle uygulayabilecekleri stratejilerden oluşan gerilla pazarlaması, bu yoğun rekabet ortamında işletmelerin başarıya ulaşması için bilip uygulaması gereken önemli bir pazarlama aracı niteliğindedir. Gerçekleştirilecek küçük ama etkili saldırılarda farklı taktikler bir arada kullanılabilir.

İşletmeler gerilla pazarlaması aracılığıyla dinamik, tüketici ihtiyaçlarına duyarlı ve değişikliklere kolaylıkla adapte olabilen bir pazarlama yönetimi oluşturmayı hedeflemektedir. Yöneticiler, pazarlama faaliyetlerini oluştururken farklı, yenilikçi, etkili ve daha az maliyetli stratejiler arayışı içine girmiştir. Bu noktada gerilla pazarlaması birçok açıdan geleneksel pazarlamaya benzemesine rağmen amaçlara ulaşmada izlenecek yollar ve kullanılacak teknikler bakımından geleneksel pazarlamadan farklılıklar göstermekte ve kullanıcılarına önemli avantajlar sunmaktadır.

Gerilla Pazarlama ve Geleneksel Pazarlama Arasındaki Farklar

♦Geleneksel pazarlamada, pazarlama sürecinin işleyişinde belirleyici güç; paradır. Gerilla pazarlamasında ise öncelik hayal gücü, zaman ve enerjidedir.
♦ Geleneksel pazarlama anlayışı; büyük işletmeler, büyük yatırımlar, büyük ortaklıklar ve büyük pazarlama bütçeleri gerektirirken, gerilla pazarlaması küçük işletme sahiplerinin büyük hayal güçlerini gerektirmektedir.
♦ Geleneksel pazarlama satış miktarları veya yüksek satış hacimleri ile değerlendirilirken, gerilla pazarlamasında yüksek satış miktarlar eğer kar yaratmıyorsa anlamsızdır. Dolayısıyla kar esastır ve her şey karlılıkla değerlendirilmektedir.
♦ Geleneksel pazarlama tecrübelere, tahminlere, yargılara ağırlık verir; ancak yanlış yapılabilecek tahminler gerilla pazarlamacıya çok pahalıya mal olabileceği için tahmin ve değerlendirmeleri insan davranış ve psikolojisine ağırlık vererek sağlamaya çalışırlar.
♦ Geleneksel pazarlama daha çok pazar bölümlemesi ve çeşitlendirerek pazarlama üzerinde dururken, gerilla pazarlaması daha çok en mükemmel olabileceği alan seçip onun üzerinde odaklanarak, yoğun pazarlamaya yönelmektedir.
♦ Geleneksel pazarlama, işletmeyi yeni müşteriler bularak doğrusal büyümeye teşvik ederken, gerilla pazarlaması eski müşterilerle daha fazla ilişki kurarak, daha fazla alışveriş yaparak ve onların vasıtasıyla yeni müşteriler bularak geometrik olarak büyüme üzerinde odaklaşır.
♦ Geleneksel pazarlama, sürekli olarak rekabette başarı sağlayacak fırsatlar arayışı içerisindeyken, gerilla pazarlaması rekabeti geçici bir süre unutarak rakip işletmelerle işbirliği sağlayarak, destek verecek yeni fırsatlar üzerinde durur.
♦ Geleneksel pazarlamada reklam çalışmaları direkt posta, web sitesi, vb. yöntemlerin tek başlarına başarı sağlayabileceği kabul edilirken, gerilla pazarlamada bu yöntemlerin tek başlarına işe yaramayacağı, tek silahla savaşılabilen günlerin geride kaldığı, başarının tüm yöntemlerin kombinasyonu ile yaratılan sinerjide olduğu savunulmaktadır.
♦ Geleneksel pazarlama ay sonunda, geçen ayın faturalarını sayarak ne kadar satış yaptığını hesaplamaya dayanırken, gerilla pazarlaması kurduğunuz ilişkiler üzerinde yoğunlaşmaya yöneltmektedir. Çünkü gelişen ilişkiler sonuçta işletmeye sat ve kar olarak geri dönecektir.
♦ Geleneksel pazarlamada teknolojinin kullanımına pahalı, karmaşık ve sınırlı gözüyle bakılırken, gerilla pazarlamada teknoloji kullanımına daha kolay, ucuz ve işletmeye daha çok güç kazandırabilecek bir faktör gözüyle bakılmaktadır.

Daha fazla örnek incelemek isterseniz bağlantıyı tıklayın.

Etiketler:

  • gerilla pazarlama

E-mail listesine kayıt olun
özgeçmişinize uygun
kariyer fırsatlarından ilk sizin haberiniz olsun!