Seminer ve Eğitimler

Girişimci Adaylarının Kendilerini Geliştirebileceği Eğitim ve Sertifika Programları

Girişimci Adaylarının Kendilerini Geliştirebileceği Eğitim ve Sertifika Programları

1. Ankara Üniversitesi onaylı 

“Pazarlama” ve “Kurumsal İletişim ve Yeni Medya” online eğitimleri

 • Pazarlama eğitiminde, etkili pazarlama yöntemleri, pazar bölümlendirme ve konumlandırmanın nasıl yapılacağı, pazarlama karmasının oluşturulması hakkında bilgi verilmekte; müşteri ilişkileri yönetiminin ve sosyal pazarlamanın önemi açıklanmakta; uluslararası pazarlama kavramı, stratejileri ve uluslararası görüşme şekilleri anlatılmaktadır.

https://www.campusonline.com/egitim/pazarlamaegitimi-p-348

 • Kurumsal İletişim ve Yeni Medya eğitiminde ise, kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi, kampanya oluşturma ve izleyici ölçümleri, web reklamcılığı, eposta pazarlama ve sosyal medya başlıkları, Prof. Dr. Haluk Geray'ın anlatımıyla tüm yönleriyle ele alınıyor.

https://www.campusonline.com/egitim/kurumsaliletisimve-yeni-medya-egitimi-p-347

 

2. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi onaylı 

“Yönetim ve Organizasyon”, “Türkiye’de Girişimcilik”, “Problem Çözme Becerileri” ve “Mini MBA” eğitim ve sertifika programları

 • Yönetim ve Organizasyon eğitimi, ister bir ticari işletmede ister bir kamu kuruluşunda yöneticilik yapan veya yapmaya hazırlanan ve yöneticiliği daha profesyonelce yapmayı hedefleyen katılımcılara, yönetim sürecini oluşturan dört temel fonksiyon ve temel yetkinlikler çerçevesinde önemli bir bilinç katmayı amaçlamaktadır. 

https://www.campusonline.com/egitim/yonetim-ve-organizasyon-egitimi-p-34

 • Türkiye’de Girişimcilik eğitiminde, girişimciyönetici ilişkisi, girişimcilerin karşılaştığı sorunlar, başarılı girişimcilerden örnekler, girişimleri destekleyen kuruluşlar, yeni yatırım alanları, iş planı hazırlama ve franchising gibi önemli konular, Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ tarafından tüm yönleriyle ele alınıyor.  

https://www.campusonline.com/egitim/turkiyede-girisimcilik-egitimi-p-16

 • Problem Çözme Becerileri eğitimi, iş hayatında karşılaşılabilecek problem türleri, her bir problem türüne ilişkin çözüm süreci ve kullanılabilecek teknikler konusunda gerekli araç, yöntem ve kavramları aktarmayı hedefler.

 https://www.campusonline.com/egitim/problem-cozme-becerileri-egitimi-p-335

 • Mini MBA Programı, Türkiye’de girişimcilik, yönetim ve organizasyon, pazarlama yönetimi, satış ve satış yönetimi, üretim/işlemler yönetimi, muhasebe, finansal yönetim, mali tablolar analizi, risk, getiri ve portföy yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, insan kaynakları yönetimi, iş hukuku, ticaret hukuku, proje yönetimi ve müzakere teknikleri ders içerikleriyle tam donanımlı bir eğitim olanağı sunar. 

https://www.campusonline.com/egitim/isletme-yoneticiligi-mini-mba-sertifika-programi--p-39

 

3. Yeditepe Üniversitesi onaylı,

“Etkili Zaman Yönetimi” eğitimi 

 • Etkili Zaman Yönetimi eğitiminde, 1 dakika kaç TL eder? Bu sorunun cevabı hepimiz için farklı, kesin olan şey zamanın değerli ve geri getirilemeyen bir kavram olduğu. Zaman yönetimi eğitimi ile verimliliğinizi arttırarak, stres ve karmaşadan kurtulmanın formülünü öğreneceksiniz. 

https://www.campusonline.com/egitim/etkili-zaman-yonetimi-egitimi-p-328

 

4. Boğaziçi Üniversitesi onaylı,

“İnovasyon ve Girişimcilik” Sertifika Programı

 • İnovasyon ve Girişimcilik sertifika programıyla, inovasyon, girişimcilik ve bilgi teknolojileri olarak 3 modülde toplam 8 ders ile işinize değer katın, insan kaynağınızı geliştirin. Güncel örnekler, vaka çalışmaları ve deneyim paylaşımları ile öğrenin. Her biri 3 haftadan oluşan derslerin tümünü başarıyla tamamlayarak 4 ay sonunda sertifika sahibi olun.

http://inovasyonegitim.com/

 

5. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin

Çekirdek Kuluçka Merkezi, Express ve Bigg” Programları

 • İTÜ Çekirdek Girişimcilik Eğitimi, Berkeley ve Stanford’da verilen girişimcilik derslerinden ilham alınarak Türkiye ve İTÜ Çekirdek’e özel olarak tasarlanmış İTÜ Çekirdek Girişimcilik Eğitim Programı, İTÜ İşletme Fakültesi öğretim üyeleri tarafından girişimcilere sunulmaktadır. 7 hafta olarak planlanan eğitim süreci, kendi içinde tekrarlanan bir sistematiğe sahiptir. Girişimcilerin çıktıkları yolda her aşamada karşılaşabilecekleri zorluklara karşı hazırlıklı ve donanımlı olmaları ve kendi başarı hikayelerini yazma sürecinde ihtiyaç duydukları tüm alanları kapsayan eğitim programı Business Model Canvas with Lean Start-up metodu ile uygulanmaktadır.
 • Express Süreci: Daha hızlı önkuluçka süreci olarak konumlanan Express ile girişimciler  İTÜ Çekirdek Önkuluçka imkanlarına ek olarak, İTÜ Çekirdek paydaşı kurum ve kuruluşlarla daha hızlı tanışabilir, yatırımcılarla daha erken bir araya gelebilir ve önkuluçka hizmetleri için daha az hisse opsiyonu verirler. Bu sürece kabul edilecek olan girişimlerin, ürünlerinin tamamlanmış ve ilk satışlarını gerçekleştirmiş olmaları beklenmektedir. Ürün geliştirme ve müşteri geliştirme aşamasında olması beklenen girişimlerin yatırımcı arayışı için Express programı tercih etmeleri beklenir.
 • BIGG Programı: Ulusal kalkınma amacıyla faaliyetlerini güç birliği ile yürüten İTÜNOVA TTO ve İTÜ ARI Teknokent, BİGG İTÜ Çekirdek programı kapsamında da girişimciler için güçlerini birleştirdiler. Dolayısıyla İTÜ Çekirdek ile BİGG’e başvuran girişimciler kazançlı çıkıyor; kendilerine sunulan pek çok fırsattan faydalanma hakkı kazanıyor.

*BİGG İTÜ Çekirdek programı TÜBİTAK tarafından 1601 programı kapsamında desteklenmektedir.

https://www.itucekirdek.com/basvuru-2018/?gclid=CjwKCAjwhevaBRApEiwA7aT5351ZEv9EVRi6fQggu6ErMNfj3vcojA96aMTW8rLtz-OkRU6jgVZlsRoCHPMQAvD_BwE

 

6. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin

“Proje Yönetimi” Seminer Programı

 • ODTÜ ve BMI iş birliğinde, Ankara ve İstanbul'da seminer programları şeklinde düzenlenecek olan "Proje Yönetimi" eğitimi sayesinde katılımcılar, alandaki ODTÜ uzmanlığından yararlanarak, uluslararası anlamda kabul görmüş metodolojileri tanıyacak, proje yönetim süreçlerini, standartlarını, kontrolü ve takibi hakkında gerekli bilgilere sahip olacak ve yetkinlik sahibi Proje Yönetimi Profesyonelleri olacaklardır. 

 http://www.bm-institute.com/proje-yonetimi-ankara.html

E-mail listesine kayıt olun
özgeçmişinize uygun
kariyer fırsatlarından ilk sizin haberiniz olsun!