Girişimcilik Tavsiyeleri

Kids Marketing|
Çocuklara Yönelik
Pazarlama

Kids Marketing|
Çocuklara Yönelik
Pazarlama

Çocukları pazarlama dünyası açısından önemli kılan şeylerle başlayalım; en önemlisi yüksek potansiyeli olan bir kitleler. Boylarına hiç aldanmayın oldukça büyük rakamlara hükmediyorlar. Ayrıca bu rakamlar katlanarak artıyor.

Ülkemizde ve dünyada çocuk pazarı giderek büyüyor ve bunun sonucu olarak biz pazarlamacıların dikkatini çekmeyi de hak ediyorlar. Çocuklara yönelik ürünler havuzunun yanı sıra, dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta da çocukların, ebeveynlerin tercihleri üzerindeki etkisi…

Pazarlama ekseni 21. yüzyılda aile, mutluluk, birlikte yaşama, sosyalleşme, iletişim gibi kavramların etrafına yerleşmişken; bu yeni eksenin en önemli noktası da çocuklar! Dolayısıyla, çocuk pazarı dediğimiz şey onlara yönelik ürün ve hizmetlerin çok ötesinde noktalara temas edebiliyor. Çocuklar gerçekten inanılmazlar. Henüz çok erken yaşlarda birçok şeyi öğrenme fırsatı yakalıyorlar. Yaygın internet kullanımı, oyunlar, sosyal medya,  cep telefonuna sahip olma yaşının çok aşağılara inmesi gibi olgular çocukları daha aktif, daha bilgili ve söz sahibi hale getirdi.

Çocukların ailenin reisi haline gelmeleri durumu özellikle Türkiye'de çok bariz bir şekilde kendini gösteriyor. Neredeyse ebeveynlerin hayatı çocuk etrafında şekilleniyor. Bir karar verme aşamasında çocuk ve saadeti baz alınıyor. Bu doğrudur veya yanlıştır, ayrı bir tartışma konusu olmakla birlikte Avrupa yaşam tarzında durum kesinlikle farklı. Çocuklar var olan sosyal yaşam ve kurallar içinde yerlerini alıyorlar ve ailenin yaşam tarzlarında bu denli tahribata yol açmıyorlar.

Bir diğer yandan; çocuk, aslında dünyanın her yerinde çocuktur. En azından toplumsal farkları yetişkinlere göre daha azdır. Fakat çocuğun aile içindeki konumuna değinecek olursak Türk toplumunun standardın dışına çıktığı konulardan biri burası. 21 yüzyılda aşırı duyarlı ve korumacıyız. Birçok şeyden ödün verebiliyorken, çocuklarla ilgili konularda şartlarımızı zorlamaya meyilliyiz. Aileleri de suçlayacak değiliz elbette. Devir kötü…

Başarılı markalar tüm bu sosyolojik ve psikolojik faktörleri değerlendirmeyi biliyorlar. Unutmayın; insanları, yaşayış biçimlerini ve toplumları anladığınız sürece pazarlama işinde başarılı olabilirsiniz.

Çocuklar Markanızın Teminatı

Çocuklar bugünün olduğu kadar geleceğin de müşterisiler. Çocukluk yıllarında yaratılacak bir marka sempatisi, gelecekteki satın alma kararlarına da yansıyacaktır. Uzun süreli ilişkiler her markanın müşterisinden beklediği bir şey değil mi? Bununla birlikte çocuklar ile girdiğiniz etkileşimin duygu yoğunluğunu da düşünürsek, öneminin daha da arttığını görürüz.

Çocukların şirketler için ne kadar önemli olduğunu söylemeye çalıştım ki aslında bu bir sır değil. Bunu biliyor olmak size büyük bir fark yaratmayacaktır. Asıl olan, bu çalışmaları nasıl bir çatı altında toplayabileceğimiz, çocukların, ebeveynlerin ya da bir kurum olarak ailenin satın alma kararlarına etki edebilecek fikirleri oluşturabilmemiz olacaktır. Bu noktada gerçekten önemli bir kaç kilometre taşı var;

♦ Takip edilebilir bir öykü yaratmak
♦ Öyküye ait karakterler
♦ Oyun desteği(oyuncaklar, kartlar, bilgisayar oyunları)
♦ Gruplar, kulüpler, topluluklar gibi mekanizmaları harekete geçirmek (en kolayı sosyal medya üzerinde yapılanlardır)
♦ Bir yarışma, rekabet ortamı yaratmak
♦ Günümüzün olmazsa olmazı ''Sosyal Medya''

Firmaların çocuklara yönelik pazarlama faaliyetlerinde kesinlikle bulunması gereken ögeler bence bunlar. Projeye ve diğer kısıtlara göre bir fikrin etrafında birleştirilmek üzere kesinlikle bulunmalılar.

Yapmacık Olmayın

Pazarlama faaliyetlerini yerine getirirken çocuklara karşı dürüst olmak da başka bir önemli nokta. Çünkü çocuk, insan doğasının en saf halidir. İçinde yontulmamış içtenlik, duygusallık ve sevgi barındırır. Böyle bir varlığa karşı yapmacık ve yalnızca ticari kaygıları ön plana alarak yapılan pazarlama çalışmaları başarısız olur.

Hayal Gücüne Fırsat Verin

Onlara bir şey satmanın yollarını aramayın. Siz işinizi yapın, hikayenizi yaratın, onların sizi sevmesini sağlayın, bırakın onlar sizi satın almak istesinler. Çünkü her çocuk kendini bir şeylere ait hissetme, etrafında bir statü elde etme peşinde. Onların üzerine gitmek, baskı kurmaya çalışmak gerçekten size faydadan çok zarar getirecektir. Kendi dünyalarının efendileri olmalarına izin verin. Bırakın dünyanın küçük hikayelerinin etrafında döndüğünü hissetsinler. Onlar mutlu olsun, siz para kazanın!

Onlar Hala Çocuk!

Günümüz çocukları daha önceki nesle göre daha fazla bilgi sahibi. Bu da internetin ve bilgi çağının doğal sonucu… Çok fazla şey merak eden çocuklar bugün doğru bilgiye ulaşmada sıkıntı yaşamıyorlar. Yaşlarına göre daha hızlı olgunlaşıyor, daha çok sorumluluk alıyorlar. Eğitim sisteminin ve ülkemizdeki yaşam koşullarının da bununla ilişkisi var. Henüz ilköğretim yıllarında kurslara, etütlere, dershanelere yolları düşüyor, bir rekabet ortamının içine buluyorlar kendilerini. Bütün bunları bilmek ve pazarlama faaliyetlerinde kullanmak elbette önemli fakat onların halen çocuk olduklarını her fırsatta hatırlamamız gerekiyor. Onlar birbirinden çok farklı istekleri, arzuları, yaşayış biçimleri, tarzları, mali durumları olan insanlar fakat çocuk dünyanın her yerinde çocuktur! Kalıcı davranış biçimlerini henüz oluşturmakta olan bu topluluğa yönelik yapılacak her türlü kampanyanın bir süzgeçten geçmesi gerekir. Sosyolojik ve psikolojik olarak olası etkileri saptanmalı hem onların mutluluğu hem de markanızın daha iyi karlar elde etmesi için yapılacak her türlü işin üzerinde biraz daha durulmalıdır. Çocuklar yetişkinlere göre marka bağlılığı çok daha güçlü bir topluluktur. Bu yüzden yaptığınız bir hatanın sonuçları beklediğinizden daha kötü olabilir.

Trendleri Sürekli İzleyin

Çocukları anladığınızı düşünebilir, bir zamanlar çocuk olduğunuzu hatırlayıp bir pazarlama fikri ve mekanizması yaratabilirsiniz. İşinizde başarılı da olabilirsiniz fakat çocukların inanılmaz bir hızda değişebileceğini unutmamanız gerekir. Çocuklara yönelik yaptığınız iş için verilebilecek en anahtar söz sanırım hızdır. Diğer herkesten bir adım önde olmak için çocukların hemen arkasından, tabiri caizse ayak izlerinden yürüyerek değişen trendleri takip etmeniz gerekir. Hangi çizgi filmleri izliyor, hangi oyunları oynuyorlar. Hangi karakterleri seviyor, sosyal medyada neleri takip ediyorlar? Hangi sitelerde vakit geçiriyorlar gibi, onlarla ilgili her dinamiği yakından izlemeniz gerekir. Böylece markanız hep bir adım önde olacaktır.  

Yaptığınız İşin Sorumluluğunu Üstlenin

Her ne kadar çocukların kalbini kazanmak için ürünler ortaya koysanız da paranın ebeveynlerin cebinden çıktığını da unutmamak gerekir. Yani olaya anne-babanın gözünden de bakabilmek gerekir. Siz markanız olarak onlara gereken güveni vermelisiniz. Sizden bir şeyler satın almaları için ebeveynlerin çocuklardan farklı sebeplere ihtiyaçları vardır. Çoğu zaman daha rasyonellerdir. Sağlık, eğitim, fiyat-performans gibi kriterler bir anda önem kazanır. Bu yüzden çocuklara yönelik yaptığınız işlerde sorumluluk alın, onlara müşteri değil çocuk gözüyle baktığınızı kanıtlamanın yollarını arayın ve bunu ebeveynlerin görmesini sağlayın.

Etiketler:

  • girişimcilik tavsiyeleri
  • çocuklara yönelik pazarlama
  • kids marketing

E-mail listesine kayıt olun
özgeçmişinize uygun
kariyer fırsatlarından ilk sizin haberiniz olsun!