Girişimcilik Tavsiyeleri

Rakip ve Rekabet Analizi
Nedir?
Nasıl Yapılır?

Rakip ve Rekabet Analizi
Nedir?
Nasıl Yapılır?

İş planınızı hazırlarken üzerinde durmanız gereken önemli konulardan biri de içine gireceğiniz pazara hakim olmaktır. Rakipleri belirleyerek onları alt etmek için izleyeceğiniz stratejiyi şekillendirmek ise en önemli adımlardan biridir. Peki, rakipleri belirlerken gerçekten doğru yolu mu izliyoruz? Rakip analizi yaparken kullanabileceğimiz yaklaşımlar neler?

Rakip Analizi ve Rekabet Analizi Kavramları

Rakip analizi pazardaki rakiplerinizi tespit etmeyi ve incelemeyi el alırken, rekabet analizi sizin bu rakiplerinizle yaşadığınız rekabetteki konumunuzu test etmeyi kapsıyor.

Rakip ya da Rekabet Analizi Niçin Yapılır?

Rakipleri analiz etmenin temel sebebi pazara girmeden önce ürün ya da hizmetinizin geliştirilme yolunun belirlenmesi, pazara girdikten sonra ise herhangi bir yeni durum için eylem planı yaparak uygulamaya geçilmesi için hazır olmaktır. Rakiplerinizin mevcut durumunu analiz eder, yeni oluşabilecek durumlara karşı yapacakları eylemleri tahmin etmeye çalışırsınız. Bu analizleri yapmak pazarda elinizi güçlendirir ve her duruma karşı hazır olmanızı sağlar.

Rakip Analizi Yöntemleri

SWOT Analizi

Literatürde, bu ihtiyaca cevap veren ve geniş kabul gören analiz tekniği, SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analizi olarak bilinmektedir. SWOT analizi, yapının işleyişini etkileyen faktörleri, öncelikle dış ve iç faktörler olarak iki ana ayrıma tabi tutmakta, ardından her iki ayrımı tekrar iki alt ayrımda (olumlu ve olumsuz) incelemektedir: Dışsal faktörler için fırsatlar ve tehditler ele alırken içsel faktörler için üstünlükler ve zayıflıkları incelemektedir.

SWOT analizlerinin amacı, yapının geleceğinde önemli etkilerde bulunabilecek gelişmeleri ve bu gelişmelerin ortaya koyduğu tabloyu gözler önüne sermek, bu tabloyu rekabet avantajına çevirecek stratejilerin formüle edilmesine zemin hazırlamaktır.

PEST Analizi

PEST Analizi (Politik, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik), sektör güçleri dışında ortaya çıkan fakat sektörü doğrudan etkileyen her türlü politik, ekonomik ve sosyal olayın unsurların incelenmesidir.

SWOT analizi yaparak rakibinizin iç yapısını çözersiniz. O anlık bir fotoğrafını çeker artıları eksilerini sıralarsınız. Fakat bu her zaman yeterli olmayabilir. Böyle durumlarda PEST analizi devreye girer. Kısaltmasında yer alan konulardaki herhangi bir değişme karşısında tepkilerini ölçümleyerek eksiklerini tespit edebilirsiniz.

Örneğin;

♦Toplumsal bir değişme meydana geldiğinde rakibiniz buna hangi hızda ve nasıl ayak uyduracak?
♦Uyduramaması durumunda siz neler yapabilirsiniz?
♦Bu değişme onlar için bir fırsat mı yoksa tehdit mi?
♦Bu durumu siz nasıl değerlendirebilirsiniz?

Böylece herhangi bir değişme karşısında rakiplerinizin neler yapabileceğiniz, operasonel becerilerini ve sizin bunlara yanıtlarınız hesaplayabilme şansınız olur.

                                                                  Pest Analizi Tablosu

Rakip dizgisi Analizi (Competitor Array)

Bir diğer yöntem ise rakip dizgisi oluşturmaktır. Bu yöntemde, rakiplerinizi tespit ederek onlara belli kategorilerde puanlar veriyorsunuz.

Örnek bir rakip dizgisi analizi şu şekilde yapılır:

Başlamadan önce;

♦Sektörünüzü tanımlayın
♦Rakiplerinizi tespit edin
♦Müşterilerini belirleyin

Analiz Yaparken;

♦Anahtar performans göstergelerini belirleyin
♦Bu göstergelerin ağırlığını hesaplayın
♦Rakiplerinizin puanını hesaplayın

Pazardaki rakiplerinizi sıralamak için başarılı bir yöntem. Buradaki kilit nokta puanlamanızı belli bir standarda oturtmanız ve tüm rakiplere aynı şekilde uygulamanız gerekiyor.

Rekabet Analizin Yapmadan Önce Yanıtlanması Gereken Sorular

♦Rakipleriniz kimlerdir?
♦Hangi ürün ya da hizmetleri satıyorlar?
♦Pazar payları nedir?
♦Geçmiş stratejileri nelermiş?
♦Hala aynı stratejiyi mi kullanıyorlar?
♦Reklam konusundaki stratejileri nelerdir?
♦Ne kadar rekabetçiler?
♦Güçlü ve zayıf yanları neler? Sizinkilerle benzeşiyor mu?
♦Sizin için ne kadar büyük tehditler?
♦Stratejileri işinizi nasıl etkiler?

Rekabet Analizi Bir Döngüdür

Rekabet analizi bir kez yapılan bir işlem değildir; sürekli güncellenmesi gerekir. Bulunduğunuz sektörün dinamiklerini, rakiplerin faaliyetlerini ve iş yaptığınız coğrafyada yaşanan her türlü gelişmeyi bu analizin bir parçası haline getirin. Unutmayın, bilgi güçtür.

 

Etiketler:

  • rakip analizi
  • rekabet analizi

E-mail listesine kayıt olun
özgeçmişinize uygun
kariyer fırsatlarından ilk sizin haberiniz olsun!