Girişimcilik Tavsiyeleri

Tüketici Davranışı ve
Marka Sürdürülebilirliği
İlişkisi

Tüketici Davranışı ve
Marka Sürdürülebilirliği
İlişkisi

Forrester Research tarafından gerçekleştirilen küresel bir araştırmaya göre, firmaların müşterilerini kaybetme sebepleri istatistiklerle şu şekilde yansıdı:

- %1’i tüketicilerin vefat etmesinden dolayı,

- %3’ü müşterilerin başka bir şehre taşınmasından,

- %5’i alternatif bir firma arayışına girdiği için,

- %9’u rakip firmayla tercih ettiği için,

- %14’ü sunulan ürün veya hizmeti artık yetersiz bulduğu için,

- %68’i ise gösterilen ilgi ve alakadan hoşnut olmadığı için o markadan alışveriş yapmayı bırakıyor.

Bu istatistikler gösteriyor ki tüketici davranışlarındaki kırılımları anlamak sürdürülebilir bir marka olmanın en önemli koşullarından biri…

Tüketici Davranışı ve Rekabet

Tüketim insanların hayatlarında vazgeçemeyecekleri davranışlardan bir tanesidir. Günümüzün rekabetçi ortamında ürünler arasındaki açık ve somut farklar azalmaya başlamıştır. Satın alma kararında seçim yapma serbestisine sahip olan tüketici karşısında, fark yaratan işletmeler daha avantajlı olmaktadır. Bu farkı yaratan unsurlardan biri olan marka, ürünün işlevsel amacının ötesinde o ürünün değerini arttıran bir isim, sembol, tasarım ya da işarettir. Yine ürün özelliklerinden dolayı kolayca ayırt edilemeyen ürünler için marka, ayırt edici bir özellik olarak bulunmakta ve ürün hakkında tüketiciye bilgi vermektedir. Bundan dolayı günümüzde hemen hemen bütün mal ve hizmetler marka olma yolunda enerji sarf etmektedirler. Bu sayede tüketiciler, farklı üreticilerin ürünlerini ayırt edebilmektedir.

Tüketici davranışları tam da bu yüzden günümüz pazarlama stratejileri açısından oldukça önemi bir konu haline gelmiştir. Tüketicilerin davranış nedenlerini araştırmak, istek ve ihtiyaçlarına dikkat etmek, bu istek ve ihtiyaçlara cevap verebilecek uygun stratejiler geliştirmek şirketlerin üzerinde yoğunlaştığı konuların başında gelmektedir. Artan rekabet koşullarında markalar, kendi pozisyonlarını kaybetmemek ve ileriye dönük olarak varlıklarını sürdürmek istediklerinde tüketici davranışlarını çözmeye yönelik araştırmalar yapmalı ve pazarlama plânlarını bu doğrultuda belirlemelidirler.

Gelişen teknoloji ve mevcut ekonomik şartlar günümüz tüketicisinin ürünlerden ziyade markalara ilgi göstermesini sağlıyor. Çünkü müşteriler markaların benzer ürünlere nazaran sağladığı artı değerleri arıyor. Markalar, hem firmalar hem de tüketicilerin tercihlerini belirlemede önemli rol oynuyor. Müşteriler kendilerine sağlanan bu ek değerleri inceleyerek, kendi istek ve ihtiyaçlarını en çok tatmin eden markaya yönelmeyi tercih etmektedirler.

Her Şeyin Amacı Tatmin Olmuş Müşterilere Sahip Olmak

Kişilerin, psikolojik ve sosyal süreçleri barındırarak ürün ve hizmetleri kullanırken, satın alırken gerçekleştirdiği eylemler, tüketici davranışlarını oluşturmaktadır. Tüketici davranışları, tüketicilerin zaman, bütçe ve enerji gibi kısıtlı kaynaklarını tüketime yönelik olarak nasıl kullandıklarını belirlemeye çalışmaktadır.

Modern pazarlamanın amacı da aslında tüketici tatmininin sağlanmasıdır. Tüketicilerin tatmin edilebilmeleri; tüketici istekleri ve bunlara uygun mal ve hizmetlerin pazara sunulması ile mümkündür. Ancak, tüketici istek ve ihtiyaçlarının tam ve doğru olarak tespit edilmesinde oldukça karmaşık davranış biçimleriyle karşılaşılmaktadır. Bu sebeple, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını belirlemeyi ve gizlenmiş istek ve ihtiyaçlarını ortaya çıkarmayı hedefleyen tüketici davranışları analizi, bunu yaparken geniş ölçüde davranış bilimlerinden yararlanmaktadır.

Tüketici davranışı anlaşılmadan istek ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ve onları motive eden değişkenlerin teşhis edilmesi mümkün olmaz. Dolayısıyla, pazarlamacılar hedef tüketicilerin isteklerini, tercihlerini, alışveriş ve satın alma davranışlarını sürekli analiz etmeli ve stratejik kararlarını bu bilgiler üzerine inşa etmelidirler.

Sonuç:

Markayı terk eden müşterilerin büyük bir çoğunluğunun firmaları terk etme nedeninin, kendilerine gösterilen ilgi ve alaka eksikliğinden kaynaklanması, firmaların ürünlerini pazarlarken tüketici davranış, istek ve ihtiyaçlarına daha çok önem vermesi gerektiğini ortaya koymaktadır

E-mail listesine kayıt olun
özgeçmişinize uygun
kariyer fırsatlarından ilk sizin haberiniz olsun!