İş Dünyası

10 Geri Ödemesiz
Devlet Desteği

10 Geri Ödemesiz
Devlet Desteği

Kendi işini kurmak birçoğumuzun aklından zaman zaman geçmiştir. Bir fikir bulursunuz ama imkanınız yoktur. İş dünyası ve Ekonomi haberleri bu süreçte size yardımcı olabilir. Belki de sizin için en doğrusu bayilik almaktır.  Diyelim ki fikrinizi hayata geçirecek imkanınız vardı, yaptınız ama ayakta durmaya ve işinizi büyümeye ihtiyacınız var.

Bir iş kurmak, bunu işletmek, büyütmek ve sürdürebilmek kolay değildir. Ama devletin bu konuda birçok desteği bulunuyor ve birçok insan, bunlardan haberdar olmadığı için faydalanmıyor. 

İşte bu destlerden bazıları;

Kaynak


1. Genel Destek

Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanabilmesi için, ve büyümelerine yardımcı olmak için veriliyor. 

Bu destek programıyla,

Yurt içi fuar için 45.000 TL'ye
Yurt dışı tanıtım, iş gezisi, eşleştirme için 75.000 TL'ye
Eleman istihdamı için 50.000 TL'ye
Danışmanlık için 22.500 TL'ye
Eğitim için 20.000 TL'ye
Lojistik için 40.000 TL'ye kadar,
ve daha pek çok çeşitli giderler için %50 ila %70 oranında geri ödemesiz destek alabiliyorsunuz.


2. Yeni Girişimci Desteği

Ücretsiz olarak verilen "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi"ni aldıktan sonra, yeni kuracağınız girişiminiz için 

işletmenin kuruluşu
makine, teçhizat, donanım, yazılım 
işletme giderleri için 50.000 TL'ye kadar geri ödemesiz destek alabilirsiniz.


3. Ar-Ge ve İnovasyon Desteği

Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarınız için 

%100 geri ödemesiz, 20.000 TL'ye kadar başlangıç sermayesi desteği
%75 geri ödemesiz, 150.000 TL'ye kadar makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım giderleri desteği
%75 geri ödemesiz, 150.000 TL'ye kadar personel desteği
%75 geri ödemesiz, 100.000 TL'ye kadar proje geliştirme desteği
alabiliyorsunuz.


4. Endüstriyel Uygulama Desteği

Bu desteğin kapsamı; yeni bir ürünün üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, buna dair projeler geliştirilmesi gibi konuları içeriyor. 

İzleme sürecinin ardından, oluşacak giderlere göre destek sağlanıyor.


5. Tematik Proje Desteği

Çağrı esaslı bu destekte, istenen projenin bir teması bulunur ve siz de bu temaya uygun olarak sunacağınız proje için 

Personel net ücretleri ve seyahat giderleri,
Yeni Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri,
Sarf malzemesi giderleri,
Hizmet alım giderleri, 
Genel idari giderler
gibi harcamalarınıza, bedeli Proje Teklif Çağrısı'nda belirtilecek oranda geri ödemesiz destek alabilirsiniz.


6. KOBİ Gelişim Desteği

Yine dönem dönem yapılan "Proje Çağrıları"na istinaden hazırlayıp sunacağınız projeler için, 300.000 TL'ye kadar geri ödemesiz destek alabilirsiniz.


7. KOBİ Proje Desteği

İşletmenizin üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacağı projeler için 150.000 TL'ye kadar, %50 ya da %60'ı geri ödemesiz olmak üzere destek alabilirsiniz.


8. Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Teknoloji tabanlı bir KOBİ düşünüyorsanız eğer, üreteceğiniz ürünü 

yurt içinde tanıtıp pazarlamak için 50.000 TL'ye, 
yurt dışında tanıtıp pazarlamak için 100.000 TL'ye kadar geri ödemesiz destek alabiliyorsunuz.


9. İşbirliği - Güçbirliği Desteği

En az 5 şirket olması şartı ile, başka şirketlerle bir araya gelerek ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konular için, 

300.000 TL'ye kadar geri ödemesiz
700.000 TL'ye kadar geri ödemeli destek alabilirsiniz.

10. İşletmeleri Hızlandırma Desteği

Kuluçka merkezinde faaliyete başlamış işletmelerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, işletmelerinin daha da gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, %80'i geri ödemesiz olmak üzere, 60.000 ABD dolarına kadar destek veriliyor.

Etiketler:

  • destek
  • kobi
  • Girişim

E-mail listesine kayıt olun
özgeçmişinize uygun
kariyer fırsatlarından ilk sizin haberiniz olsun!