Franchise Hakkında Merak Ettikleriniz

Marka Tescili Nedir
Marka Tescil Belgesi
Nasıl Alınır?

Marka Tescili Nedir
Marka Tescil Belgesi
Nasıl Alınır?

Marka Nedir?

Marka tesciline girmeden önce marka nedir sorusuna yanıt vermemiz doğru olur. En basit tanımı ile marka, bir üretici ya da satıcının mal ve hizmetlerini rakiplerinden ayırmaya yarayan birçok özelliğin birleşmesinden oluşan soyut yapıdır. Amerika Pazarlama Derneği de 100 yıl önce bu buna benzer bir tanım yapmıştı. Görüyoruz ki; iş dünyasında değişen onca şeye rağmen marka faktörü bugün de kuvvetli bir yaşam formunda varlığını sürdürüyor.

Marka Tescili Nedir?

Marka Tescili; herhangi bir markanın, ürünün ya da hizmetin ilk önce kimin tarafından düşünüldüğünün ve/veya üretime geçirildiğinin resmi olarak tasdik edilmesidir. Yani, bir iyelik alametidir. Marka tescil belgesi, ileride oluşabilecek herhangi anlaşmazlık durumunda markayı kendi adına tescil ettiren kişi ya da kurumun haklılığını göstermesi bakımından önemlidir.

Marka tescili için en önemli husus ise tescile uygun marka belirlemektir. Ticari alanda herkes tarafından kullanılan bir mal veya hizmetin niteliğini, cinsini belirleyen betimleyen sözcükler, dini semboller, tarihi kişilikler, belirli meslek ve iş isimleri, devlet kurumu isimleri ve kısaltmaları, ülke bayrakları ya da toplum ahlakını zedeleyecek terimler marka olamaz.

Belirlediğiniz ibarenin tescilinin mümkün olabilmesi için seçtiğiniz sınıflarda aynı veya benzer bir başvurunun sizin başvuru tarihinden önce başvurulmamış veya tescil edilmemiş olması ön şarttır.

Marka Tescili Neden Önemlidir?

Günümüzde marka değeri milyar dolarlar ile ölçülen şirketler bulunmaktadır. 2017 yılında Interbrand tarafından hazırlanan listeye göre, 184 milyar doları aşan değeriyle Apple, dünyanın en değerli markası oldu. Apple’ın tüm maddi varlıklarının toplamı bu değerin ancak onda biri düzeyindedir.

Sınai bir hak olan markanın korunması ise ancak tescili ile mümkündür. Markanın korunması bir iş modelinin ya da ürünün geliştirilmesi aşamasından itibaren üzerinde durulması gereken bir konudur. Haklarınızın ihlal edildiği durumlarda bunun durdurulmasını ya da zararınızın giderilmesi talep edebilmeniz için tescilinizin olması gerekmektedir. Tescilsiz markalar ise yalnızca haksız rekabete ilişkin daha kısıtlı bir hak arayışına gidebilirler.

Bonus: Kişi Adları Tescil Edilebilir mi?

Günümüzde gerçek kişi adları, soyadları, takma adları marka olarak tescil edilebilmektedir.

Marka Tescili Başvurusu Nasıl Yapılır?

Marka tescil başvurusunda bulunabilmek için, başvuru sahibinin tacir olması, ticari işletmesinin bulunması şartı aranmamaktadır, gerçek kişiler de marka tescil başvurusunda bulunabilirler. Her marka için ayrı bir tescil başvurusu yapılması gerekir. Birden çok marka için tek bir başvuru yapılması mümkün değildir.

Marka tescil başvurusu birtakım evraklar yolu ile olduğu gibi internet üzerinden de yapılabilmektedir.

Online Marka Tescil Başvurusu, Türk Patent Enstitüsü üzerinden oluşturmuş olduğunuz başvuru formunun 30 gün içerisinde Enstitüye ulaştırılması gerekmektedir. 30 gün içerisinde Enstitüye ulaştırılmayan formlar geçersizdir. Başvuru tarihi, formun oluşturulduğu tarih değil, ilgili formun süresi içerisinde teslim edilmesi kaydıyla Enstitü tarafından işleme alındığı tarihtir. Başvuru formunu, başvuru şartlarına bağlı olarak eklenmesi gereken diğer dokümanlarla birlikte Enstitüye teslim etmeniz gerekmektedir.

Tescil belgelerinin verilmesi ya da tescil başvurusunun reddedilmesi süreci 7-9 ay sürebilmektedir. Başvurusu eksiksiz yapılmış, eksikleri giderilmiş, süresi içerisinde itiraz edilmemiş veya yapılan itiraz kesin olarak reddedilmiş bir başvuru, tescil edilerek sicile kaydedilir. Başvuru sahibine de Marka Tescil Belgesi verilir.

Bonus: Marka Tescil Süresi Kaç Yıldır?

Marka tescilinin sağladığı korumanın süresi, tescil başvurusu tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre, her 10 yılın bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, 10’ar yıllık dönemler halinde ve sınırsız olarak yenilenebilmektedir.

Bonus: Marka İptali Nasıl Gerçekleşir?

Marka tescil başvurusunda bulunabilmek için, markanın kullanılmakta olması şart değildir. Ancak, tescilden sonraki herhangi bir 5 yıllık dönemde marka kullanılmaz ise markanın iptaline karar verilir.

Etiketler:

  • girişimcilik
  • ekonomi
  • marka
  • tescil

E-mail listesine kayıt olun
özgeçmişinize uygun
kariyer fırsatlarından ilk sizin haberiniz olsun!